Bảng Giá Trung Thu 2019

Bánh thượng hạng, nhân mặn ngọt
STT
Tên Bánh
Loại 200g
Loại 250g
Giá
Giá
BÁNH TRUNG THU THƯỢNG HẠNG
1
Nhân bào ngư vi cá (1 trứng)
A91
278,000
2
Nhân gà quay yến sào (1 trứng)
A92
288,000
3
Nhân Bào Ngư XO (1 trứng)
A93
278,000
4
Nhân Gà quay vi cá (2 trứng)
B95
180,000
A95
210,000
5
Nhân Gà sốt tiêu (2 trứng)
B96
175,000
A96
205,000
6
Nhân thập cẩm gà quay thịt nướng kiểu Bakkwa (1 trứng)
B97
160,000
A97
180,000
7
Nhân thập cẩm gà quay Jambon bát bửu (1 trứng)
B98
148,000
A98
168,000
8
Nhân gà quay tỏi đen (1 trứng)
B99
160,000
A99
180,000
9
Nhân Tiramisu (không trứng)
TRMS20
145,000
TRMS
165,000
10
Nhân ngũ cốc yến mạch ( 2 trứng)
B80
145,000
A80
165,000
11
Nhân trà xanh đậu đỏ (không trứng)
B81
120,000
A81
140,000
12
Nhân sen trà xanh (2 trứng)
B82
120,000
A82
140,000
13
Nhân sen hạt chia và mơ khô (2 trứng)
B83
128,000
A83
148,000
14
Nhân sen dứa (2 trứng)
B85
120,000
A85
140,000
15
Nhân mè đen (2 trứng)
B86
113,000
A86
133,000
16
Nhân khoai lang tím (2 trứng)
B87
145,000
A87
164,000
17
Nhân đậu đỏ phô mai (không trứng)
B88
120,000
A88
140,000
18
Nhân trà xanh hạt chia (2 trứng)
B89
128,000
A89
148,000
19
Nhân long nhãn táo đỏ (2 trứng)
B60
128,000
A60
148,000
20
Nhân sô cô la hạt chia (2 trứng)
B61
145,000
A61
165,000
21
Nhân hạnh nhân sô cô la phô mai (không trứng)
B62
145,000
A62
165,000
22
Nhân Sẩu riêng Musang King (2 trứng)
B63
145,000
A63
165,000
BÁNH TRUNG THU NHÂN MẶN
23
Thập cẩm gà quay (2 trứng)
B31
135,000
A31
158,000
24
Thập cẩm (2 trứng)
B32
129,000
A32
150,000
25
Ngũ nhơn (2 trứng)
B33
129,000
A33
150,000
BÁNH TRUNG THU NHÂN NGỌT
26
Nhân đậu đỏ (2 trứng)
B01
106,000
A01
125,000
27
Nhân môn (2 trứng)
B02
110,000
A02
131,000
28
Nhân dừa (2 trứng)
B03
110,000
A03
131,000
29
Nhân đậu xanh (2 trứng)
B05
102,000
A05
116,000
30
Nhân đậu xanh sầu riêng (2 trứng)
B06
110,000
A06
131,000
31
Nhân sen (2 trứng)
B07
110,000
A07
131,000
Bánh dẻo, chay, thiếu nhi và set trung thu
STT
Tên Bánh
Loại 200g
Loại 250g
Giá
Giá
BÁNH DẺO
32
Dẻo đậu xanh (không trứng)
DDX20
72,000
DDX25
89,000
33
Dẻo nhân sen (không trứng)
DHS20
75,000
DHS25
93,000
34
Dẻo thập cẩm (không trứng)
DTC20
78,000
DTC25
98,000
35
Dẻo sen dứa (không trứng)
DSD20
78,000
DSD25
98,000
36
Dẻo mè đen (không trứng)
DMD20
78,000
DMD25
98,000
BÁNH TRUNG THU CHAY
37
Nhân sen trà xanh chay
D82
110,000
C82
131,000
38
Nhân đậu đỏ chay
D01
98,000
C01
115,000
39
Nhân môn chay
D02
102,000
C02
122,000
40
Nhân dừa chay
D03
98,000
C03
115,000
41
Nhân đậu xanh chay
D05
93,000
C05
107,000
42
Nhân sen chay
D07
102,000
C07
122,000
43
Thập cẩm chay
D32
123,000
C32
142,000
BÁNH TRUNG THU ĐẶC BIỆT
Giá
Trọng lượng(g)
44
Thập cẩm gà quay vi cá (4 trứng)
111
638,000
700
45
Thập cẩm gà quay (4 trứng)
666
485,000
700
46
Thập cẩm (4 trứng)
555
465,000
700
47
Ngũ nhơn (4 trứng)
777
465,000
700
48
Tiramisu (with cream cheese) (không trứng)
TTT
495,000
700
BÁNH TRUNG THU THIẾU NHI
Giá
Trọng lượng(g)
49
Heo nái có con (nhân sen trắng) (2 trứng)
HNCC
318,000
600
50
Heo con (nhân đậu xanh)
HC
32,000
100
51
Mèo Kitty (nhân đậu xanh)
M
32,000
100
52
Doraemon (nhân đậu xanh)
DRM
32,000
100
53
Minion (nhân đậu xanh)
MN
32,000
100
54
Cá Koi Mini (nhân đậu xanh)
CK
32,000
100
55
Puppy Mini (nhân đậu xanh)
PP
32,000
100
56
Heo Thịnh Vượng (nhân đậu xanh)
HTV
32,000
100
Set
Giá
Trọng lượng
57
SET PREMIUM (hộp màu đỏ)
PREMIUM
1,228,000
4 BÁNH 250G
58
SET ROYAL (10 trứng)
ROYAL
1,888,000
1 BÁNH 3,000g (3kg)
59
SET MODERN HARMONY
MH
988,000
6 BÁNH 150G
60
SET LAVA
LAVA
508,000
8 BÁNH 48g
FORTUNE GIFT BOX **
GB
+120,000

** Chỉ với 120.000đ, thêm sự lựa chọn tinh tế với lễ hộp Fortune Gift Box. Chỉ áp dụng cho 4 bánh chọn trong dòng 200g & 250g.